Návod použití:

Jelikož se jedná o párový ogán, měly by být svícemi ošetřeny postupně obě uši. Začínáme na levé straně, i když  problémové může být pravé ucho. Svíci zapálíme na širším konci( obrázek- logo svící  je blíže k uchu)Můžeme nasunout papírový ochranný kroužek na svíčku. Položíme hlavu do vodorovné polohy a zasuneme svíci, pod kterou jsme dali papírový ubrousek, do ucha. Svíce by měla být stále v kolmé poloze. Jakmile svíce dohoří k rysce, vyndáme ji a uhasíme v připravené sklenici vody. Po dohoření dočistíme ucho smotkem vaty. Nevsunujeme ušní svíce příliš hluboko do ucha!Zopakujeme ošetření i na druhém uchu. Používáme preventivně 1x měsíčně. Při problémech: 7dní/2svíce denně, potom týden pauza, 14 dní 2 svíce/obden ..lépe je ovšem vytestovat kyvadlem. Každý máme individuální potřeby.